Milan Hruška

Menu
Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

Zemní práce

Odtěžení zeminy, výkopové rýhy, skrývky ornice, terénní modelace, transport zeminy...

 

Demolice

Odstranění podzemních i nadzemních staveb s odvozem suti...

 

Přeprava materiálu a strojů

Doprava stavebního materiálu a stavebních strojů s vykládání hydraulickou rukou - přeprava paletovaného i volně loženého zboží, dovoz zásypového materiálu...

 

 Stavební práce

Běžné stavební činnosti spojené se zemními pracemi - betonáže, vyzdívky, montáže bednění, izolace, odvodnění, drenáže...

 

Zhotovení základových desek

Kompletní zhotovení základové stavební desky - výkopy, armování, betonáž, nadezdívání ze ZB, prostupy instalací, uložení zemnění,...

 

Údržba zahrad a veřejné zeleně

Údržba stromů, keřů, trávníků, chodníčků, zpevnění ploch,...

 

CENA

CENU ZA PROVEDENÍ PRÁCE LZE URČIT AŽ PO ODBORNÉ KONZULTACI KONKRÉTNÍHO ZADÁNÍ.
Tvorba webových stránek na WebSnadno | Nahlásit obsah